Dosar de presa

1/2698
Imaginea evreului în cultura română
Andrei Oișteanu
în Observator cultural, nr. 905
15-01-2018

Metoda lui Klaus Heitmann a făcut şcoală în România, a inspirat cursuri universitare şi teze de doctorat, deschizînd drumul unei discipline importante în studiile româneşti, la capătul căruia găsim cărţile lui Dan Horia Mazilu (Noi despre ceilalţi. Fals tratat de imagologie) şi Andrei Oişteanu (Imaginea evreului în cultura română. Studiu de imagologie în context est-central european).

Captivul (ediţia a II-a revăzută, de buzunar)
Dora Pavel
în Tribuna, nr. 112
12-01-2018

Stranietatea scrisului autoarei revine ca un parfum insidios şi, de-acum, ca o marcă specifică. Miza cade nu pe realismul construirii personajelor, ci pe alternanţa de planuri şi lumini: ba teatru, ba ospiciu, ba peisajul amintirii ori cel al prezentului, într-un dozaj imprevizibil şi într-o complementaritate ce provoacă suspansul. Prozatoarea îmi apare mai degrabă ca un fost scenograf devenit regizor, care înscenează o dramă romantică folosindu-se de o discursivitate subtilă, bine stăpînită, cu decupaje din clarobscur şi cu voleuri de deschidere şi de închidere magistrale.

Captivul (ediţia a II-a revăzută, de buzunar)
Dora Pavel
în Contemporanul-Ideea europeana, nr. 6
12-01-2018

Ceea ce distinge net Agata murind şi Captivul în peisajul romanului românesc contemporan este cruzimea mîinii care scrie. O voracitate a limpezimii textului se îndreaptă către fiecare pasaj, exigenţa transparenţei eliminînd zonele excedentare. Nimic nu îmblînzeşte sau amînă discursiv luciditatea feroce, care instaurează, în raport cu interioritatea personajelor sau cu zonele limită ale realului, un simţ monstruos, o atingere a rănii, a viscerelor. Aş asocia acest tip de scriitură unei vîrste a romanului-reportaj inaugurată de „proza non-ficţională” a lui Truman Capote, cel din Cu sînge rece.

Captivul (ediţia a II-a revăzută, de buzunar)
Dora Pavel
în Tribuna, nr. 213
12-01-2018

Un ritm narativ impetuos, o frazare învăluitoare care captivează şi şochează, conducîndu-ne în subteranele abisului existenţial, în pliurile sufletului insolit, pus sub lupa analizei infinitezimale, ce dezvăluie clar-obscurul uman, toate fac din Dora Pavel o voce puternică, dînd tragicului o dimensiune greu de găsit în proza românească.

Fantoma din moară (ediţie de buzunar)
Doina Ruști
în Neue Zürcher Zeitung
12-01-2018

Fantoma este catalizatorul narativ care face să se manifeste forțele secrete, în special cele de natură sexuală, fiind și comportamentul cel mai vizibil, singură credință, dizolvată și ea în ultima parte a romanului.
Cartea Doinei Ruști etalează o gamă largă de aptitudini literare, care dau măsura rezistenței în istoria românească a secolului XX.

1/2698