Înapoi

Lansare de carte la Iași: Educația incluzivă. Ghid metodologic, de Alois Gherguț și Luciana Frumos

Știri și lansări
Lansare carte image

Lansare de carte la Iași: Educația incluzivă. Ghid metodologic, de Alois Gherguț și Luciana Frumos

Postat de: PROMOVARE
Postat pe data de:
Wed, 06 Feb 2019 13:33:00 +0300 $Date_date $day_
$day_ $month_ $year_

Vineri, 22 februarie 2019, începînd cu ora 13.30, în Sala de festivități a Colegiului Tehnic „Ion Holban” (Pantelimon Halipa 16, Iași), va avea loc lansarea volumului Educația incluzivă. Ghid metodologic, de Alois Gherguț și Luciana Frumos, apărut de curînd la Editura Polirom.

Lansarea are loc în cadrul „Zilelor învățămîntului special și special integrat ieșean”, ediția a VIII-a, eveniment organizat de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași și Inspectoratul Școlar Județean Iași.

Alături de autori, vor vorbi:
prof. dr. Genoveva Aurelia Farcaș, Inspector Școlar General ISJ Iași
prof. dr. Mariana Pop, profesor asociat al UAIC
Ovidiu Damian, președinte al Asociației Naționale de Pedagogie Curativă din România

Educația incluzivă. Ghid metodologic vine în sprijinul înțelegerii și aplicării cît mai corecte a practicilor incluzive și în școlile noastre, în speranța că educatorii, învățătorii, profesorii și celelalte categorii de specialiști vor găsi explicații, soluții și sugestii benefice pentru dezvoltarea lor profesională. Materialele incluse în acest volum au rolul de a oferi cîteva repere în proiectarea demersului didactic în acord cu exigențele, valorile și specificul educației incluzive.

Alois Gherguţ este profesor universitar la Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, conducător de doctorat şi coordonator al programului de masterat „Diagnoză şi intervenţie la persoane cu cerinţe speciale”. A activat ca membru în numeroase comisii de specialitate, coordonator, consultant sau membru în cadrul unor proiecte/programe naţionale şi internaţionale. Principalele domenii de activitate ale autorului sînt designul programelor de terapie şi intervenţie psihopedagogică, psihopedagogia persoanelor cu cerinţe speciale, managementul serviciilor sociale, consiliere psihopedagogică, educaţia incluzivă. Volume publicate: Introducere în problematica educaţiei integrate (coautor, 2000, Spiru Haret), Psihopedagogie specială. Ghid practic pentru învăţămîntul la distanţă (coautor, 2000, Polirom), Psihopedagogia persoanelor cu cerinţe speciale (ed. I, 2001, Polirom; ed. a II‑a revizuită şi adăugită, 2006), Managementul serviciilor de asistenţă psihopedagogică şi socială. Ghid practic (2003, Polirom), Sinteze de psihopedagogie specială. Ghid pentru concursuri şi examene de obţinere a gradelor didactice (ed. I, 2005, Polirom; ed. a II‑a revizuită şi adăugită, 2007; ed. a III‑a revizuită şi adăugită, 2013), Management general şi strategic în educaţie. Ghid practic (2007, Polirom), Dicţionar de kinetoterapie (coautor, 2007, Polirom), Elaborarea şi managementul proiectelor în serviciile educaţionale. Ghid practic (coautor, 2009, Polirom), Introducere în managementul clasei de elevi (coautor, 2010, UAIC), Evaluare şi intervenţie psihoeducaţională. Terapii educaţionale, recuperatorii şi compensatorii (2011, Polirom), Educaţia incluzivă şi pedagogia diversităţii (2016, Polirom), Educaţia specială. Ghid metodologic (coautor şi coordonator, 2016, Polirom), Managementul instituţiilor şi serviciilor pentru persoane cu cerinţe speciale (2018, Polirom). Autor a numeroase capitole de specialitate în volume colective şi a peste 150 de articole şi studii de specialitate. Autorul poate fi contactat la adresa de e‑mail alois@uaic.ro.

Luciana Frumos este doctor în ştiinţele educaţiei, cadru didactic asociat la Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, unde, din anul 2002, susţine cursuri şi seminare de pedagogie şi psihopedagogie specială. Are o experienţă importantă în activitatea cu copiii cu cerinţe educaţionale speciale dobîndită în învăţămîntul special şi special integrat. Domeniile de competenţă sînt educaţia incluzivă, psihopedagogia deficienţelor senzoriale, competenţa didactică, teoria educaţiei şi teoria instruirii. A mai publicat: Educaţia specială. Ghid metodologic (coautor, Polirom, 2016), Competenţă relaţională în context şcolar (2018, Editura Universităţii „Al.I. Cuza”); studii în volume colective: „Educaţia timpurie incluzivă” (în Dezvoltarea copilului şi educaţia timpurie, coordonat de L. Stan, Polirom, 2016), „«Noi/ei românii» – clivaje în reprezentarea etnoidentitară” (coautor, în Noi şi Europa, coordonat de A. Neculau, Polirom, 2002), precum şi articole de cercetare în jurnale de specialitate, dintre care amintim: „Teachers’ Sense of Efficacy and Responsibility for Students’ Outcomes” (Journal of Innovation in Psychology, Education and Didactics, 19[2], 2015); „Attitudes and Self-Efficacy of Romanian Primary School Teachers towards Including Children with Special Educational Needs in Regular Classrooms” (Revista Românească pentru Educaţie Multidimensională, 10[4], 2018).