Înapoi

Profesorul Paul Cornea a trecut în neființă

Știri și lansări
Lansare carte image

Profesorul Paul Cornea a trecut în neființă

Postat de: PROMOVARE
Postat pe data de:
Mon, 08 Oct 2018 14:00:00 +0200 $Date_date $day_
$day_ $month_ $year_

Editura Polirom își exprimă regretul profund pentru trecerea în neființă a distinsului profesor Paul Cornea, unul dintre cei mai rafinați intelectuali români și unul dintre cei mai apropiați colaboratori ai editurii.

Paul Cornea, doctor în ştiinţe filologice, profesor emerit la Facultatea de Litere a Universităţii din Bucureşti, a fost director general în Ministerul Culturii (1953-1965), ministru secretar de stat în Ministerul Învăţămîntului (ianuarie-iunie 1990), şef de catedră şi decan al Facultăţii de Litere (1990-1996), membru în Comitetul executiv şi vicepreşedinte al Asociaţiei Internaţionale de Literatură Comparată (1991-1997), preşedinte de onoare al Asociaţiei de Literatură Generală şi Comparată din România, vicepreşedinte al Societăţii de Ştiinţe Filologice din România.

Volume personale: Studii de literatură română modernă (ESPLA, 1962), Anton Pann (ESPLA, 1964), De la Alecsandrescu la Eminescu (ESPLA, 1966), Originile romantismului românesc. Spiritul public, mişcarea ideilor şi literatura (Minerva, 1972; ed. a II-a, Cartea Românească, 2008), Conceptul de istorie literară în cultura românească (Eminescu, 1978), Regula jocului. Versantul colectiv al literaturii (Eminescu, 1980), Itinerar printre clasici (Eminescu, 1984), Introducere în teoria lecturii (Minerva, 1988; ed. a II-a, Polirom, 1998; traducere în limba italiană, Sansoni, 1993), Aproapele şi departele (Cartea Românească, 1990), Semnele vremii (Eminescu, 1995), Interpretare şi raţionalitate (Polirom, 2006), Delimitări şi ipoteze. Comunicări şi eseuri de teorie literară şi studii culturale (Polirom, 2008), Festschrift: Cercetarea literară azi. Studii dedicate profesorului Paul Cornea (coordonat de Liviu Papadima şi Mircea Vasilescu, Polirom, 2000).