Dosar de presa

1/2864
Homeric
Doina Ruști
pe litero-mania.com
09-11-2019

Doina Ruști este o scriitoare care a ales să construiască lumi stranii, ivite jumătate din fantasme, jumătate dintr-un imaginar cultural balcanic, prelungind astfel reprezentările obișnuite ale lumii într-un joc al realităților suprapuse, opac-transparente, mereu înșelătoare. Ea creează o mitologie sui-generis a erosului, cu pasiuni fatale, și a unui spațiu bucureștean fanariot, în jurul Gorganilor și la marginea pădurii Cotroceni.

Homeric
Doina Ruști
în Observator cultural, nr. 993
31-10-2019
Doina Ruști regizează totul în stilul ei de a releva centrul acțiunii prin construcția romanului într-un joc al timpului povestit. Cele patru părți ale structurii românești sînt ordonate în funcție de timpul întîmplării: prezent și trecut, escortate la început de o prezentare a personajelor focale, iar la final, de „Povestea mea”. Ultima fiind o confesiune a autorului, narator nevăzut și fără nume, ca o clauzulă originală, de o remarcabilă fluență narativă.
Homeric
Doina Ruști
pe mediafax.ro
18-10-2019

Cel mai recent volum al ei (Homeric) e o carte superbă care, după ce înaintează cu lentoare, își acaparează și copleșește cititorul, asemenea unui șarpe fantastic. Aparent, un roman care se petrece în lumea fanarioților, dar fără determinări istorice precise, este mult mai înșelător decît celelalte titluri, pentru că descrie stări și sentimente care nu țin de o epocă anume. O iubire într-o lume nesigură. Locuri, obiceiuri descrise cu o minuție și autenticitate uimitoare, forță a imaginației, amestec de realism și magic atît de convingător, încît de la un moment încolo cititorul este încredințat că lumea nu poate fi decît așa cum o descrie Doina Ruști, care sub aparența unei povești cantonate într-o anumită epocă și un anumit timp istoric, vorbește despre sentimente eterne.

Homeric
Doina Ruști
în Revista 22
15-10-2019

Romanul Homeric poate fi citit şi ca naraţiune orientală, şi ca roman de aventuri, şi ca frescă fanariotă, şi ca roman fantastic, dar este toate acestea la un loc şi mai mult decît suma lor. Este, asemeni epopeii la care face un clin d’œil, o poveste magică despre Lume, despre destine tumultuoase din care, cu timpul, se alege praful. Iar Naratorul, care, deşi trăieşte sute de ani, ajunge şi el să îmbătrînească, recunoaşte că ceea ce poate dura este numai... Povestea, adică Literatura.

Doina Ruşti face dovada unui har narativ ieşit din comun, a unei imaginaţii debordante, a unei erudiţii rare la scriitorii de azi şi a unui umor nebun.

Jurnal (2 volume)
Alice Voinescu
în Observator cultural, nr. 987
19-09-2019

Jurnalul lui Alice Voinescu oferă o soluție originală, feminină la provocările dure ale societății și ale vieții: fidelitatea față de identitatea profundă și flexibilă, acolo unde se retrag, în circumvoluții mereu amenințate, dragostea, credința, umanismul.

1/2864