Dosar de presa

1/2725
Imaginea evreului în cultura română
Andrei Oișteanu
în Observator cultural, nr. 914
23-03-2018

Dialoguri de nivel european la Tîrgul internaţional de carte de la Leipzig (România – invitată de onoare). Dacă deschiderea de la standul României a fost destul de crispată, întregul program a fost o reuşită. Şi aici vorbim, în special, despre dialogurile extrem de consistente dintre scriitorii români şi scriitori/jurnalişti/editori germani, scriitorii români fiind activi în mai multe spaţii ale tîrgului, dialogurile fiind, ca prestanţă şi incisivitate, de nivel european […]. Vorbim şi despre conferinţa susţinută de Andrei Oişteanu, pe marginea volumului Konstruktionen des Juden­bildes: Rumänische und Ostmittel­europäishe Stereotypen des Antisemi­tismus/ Reprezentări ale imaginii evreului. Stereo­tipuri româneşti şi central-est-europene ale antisemitismului, apărut la editura berlineză Frank und Timme (iniţial la editura ieşeană Polirom), volum solid ancorat într-o cercetare comparatistă de prim rang.

Hanul lui Manuc
Simona Antonescu
în Familia, nr. 1
15-03-2018

Ce aduce nou acest roman, față de cele două care i-au precedat, este lărgirea cadrului. Dacă înainte obiectivul stăruia doar asupra cîtorva personaje, prin gestica lor rămînîndu-ne să intuim influențele mai mari, aici se face o panoramare cu ambiție de frescă de epocă. Moșia Mironești, reședința familiei boierești Sămărghitan, este scena mică pe care se desfășoară povestea de iubire a jupîniței Ruxandra, fără-ndoială motor al întregului roman. Bucureștiul și Constantinopolele sînt însă scenele ample, cu zeci de personaje, cu episoade de trădare și curaj, cu uneltiri și ambiții greu de ținut în frîu, cu răsturnări spectaculoase de situație. Greutatea și densitatea acestei povești amenință, pe bună dreptate, să strivească lumea mică de la moșia Mironești. Ce se alege din aceasta în urma agitației și preschimbărilor pe care neguțătorul Manuc se străduiește să le controleze este expresia unui destin deopotrivă personal și național. Scris impecabil în tradiția deloc de neglijat a prozei noastre istorice, Hanul lui Manuc umple cu brio, prin forță și desfășurare, un gol care abia acum vedem cît a fost de mare.

Cei frumoşi şi cei buni
Cristian Fulaş
în Familia, nr. 1
15-03-2018

Cei frumoși și cei buni, oamenii din spatele mașinii, robotizați și ei în bună măsură, agenți ai unei apocalipse soft, fără nimic tragic în ea, sînt vrăjitorii noului mileniu, iar toți cei care le intuiesc vraja ies la marginea vieții, unde găsesc doar pustiul. Noul volum al lui Cristian Fulaș transferă cititorului această resemnare comodă într-o manieră subtilă și rafinată, studiată la școala părinților fondatori ai rețelei… literare.

Frumusetea va mîntui lumea și alte eseuri
Ion Vianu
în Familia, nr. 1
15-03-2018

Sub pretextul admirabil al ipostazei ca frumusețea să mîntuie, totuși, lumea, Ion Vianu ne propune o întîlnire cu noi înșine, ca ființe urîte, cam alergice la orice soteriologii. Dacă n-am fost la psihiatru, din pudoare sau vanitate, iată, a venit psihiatrul la noi. Să ne fie cu folos!

Istoria lacunelor. Despre manuscrise pierdute
Bogdan Suceavă
în Vatra nr. 1
15-03-2018

Astfel, cartea investighează lacunele cunoașterii, de la literatură la matematică, declanșate de rememorarea permanentă a momentului arderii Bibliotecii Centrale Universitare din București, din timpul Revoluției din 1989, ca gest de pervertire a memoriei universale. Reflexele culturale și livrești (arderea Bibliotecii din Alexandria sau distrugerea Bibliotecii Babel a lui Borges) sînt depășite de importanța participării la eveniment și de efectele tardive ale unui abuz ignorat de o majoritate prea afectată de semnificațiile imediate ale manifestării. De fapt, eseurile lui Bogdan Suceavă se construiesc în jurul unei politici a restului, atent investigate în actualele cercetări asupra literaturii. În fond, începînd cu teoriile lui Moretti despre „the great unread”, care pune problema ineficienței canonului, definit în urma unei lecturi întotdeauna parțiale a literaturii lumii, dobîndește relevanță ceea ce rămîne în afara oricăror forme de cunoaștere. O istorie a lacunelor de acest fel, care își asumă de la bun început caracterul incomplet și își justifică resturile, vine să deschidă ipoteze, să configureze explicații posibile și să creeze istorii alternative: „Și aici apare o idee importantă, motivația care ne atrage în eforturi de o complexitate nebunească, că ne simțim chemați să refacem o carte lipsă, acolo unde ceva e ciobit în perfecțiunea universului. Simțim că trebuie să refacem ceea ce este neîntreg. […] Din lacună se naște un nou discurs, ca o completare a ceva ce ar fi putut să fie”.

1/2725