Dosar de presa

1/2865
Homeric
Doina Ruști
în Ziarul Libertatea
22-11-2019

Detaliile unor vremuri de mult stinse, atingerile dintre real și magic, personajele atent construite, decupate parcă dintr-un tablou în care te pierzi privindu-l, toate acestea formează o combinație originală și spectaculoasă, tocmai bună de ales din multitudinea de cărți scrise în ultima vreme de autori români.

Narcotice în cultura română. Istorie, religie şi literatură (ediția a IV-a)
Andrei Oișteanu
pe vânătoaredelicurici.blogspot.com
21-11-2019

Marele merit al lui Andrei Oişteanu este acela de a recurge la o lectură care circulă mereu între viaţă şi text, oglindind, pe de o parte, lumea în care a trăit scriitorul, iar pe de altă parte, maniera în care existenţa s-a transformat în literatură. Lista scriitorilor care au recurs la narcotice fie ca anestezice, fie pentru a experimenta reacţiile produse de acestea, sau care şi-au populat scrierile cu narcomani, fără a se putea dovedi că şi autorul consumase amestecurile respective, este mai lungă decît ne-am fi aşteptat, pe ea figurînd numele lui Maiorescu, Eminescu, Odobescu, Davila, Carmen Sylva, Macedonski, Mateiu Caragiale, Pillat, Max Blecher, Panait Istrati, Ionel Teodoreanu, Camil Petrescu, Sorana Gurian, Ioana Postelnicu, Henriette Yvonne Stahl, Vasile Voiculescu, Ion Barbu, Tudor Vianu, Ion Vinea, Emil Botta, Tristan Tzara, Paul Celan, Eliade, Cioran, Eliade, Victor Brauner, Benjamin Fondane, Geo Bogza, Gellu Naum, neurologul Gheorghe Marinescu, pictorul Corneliu Michăilescu, Petru Comarnescu, Culianu, Andrei Codrescu, Dragoş Bucurenci, Alexandru Vakulovski etc. Pentru Andrei Oişteanu, fiecare caz este special, căutarea şi interpretarea referinţelor, a metaforelor, a simbolurilor, a senzaţiilor se fac din unghiuri diferite, evidenţiind pentru fiecare scriitor în parte maniera în care acesta se raportează la narcotice. Prezentarea esenţializată a documentelor şi lipirea ligamentelor acestora sînt săvîrşite cu naturaleţea ce decurge dintr-o familiarizare desăvîrşită cu subiectul abordat. Nu lipsite de importanţă sînt şi cele peste 90 de ilustraţii, strînse din toate colţurile lumii, care sporesc farmecul volumului, ajutînd cititorul să simtă şi mai bine atmosfera fiecărei epoci. 

Homeric
Doina Ruști
pe litero-mania.com
09-11-2019

Doina Ruști este o scriitoare care a ales să construiască lumi stranii, ivite jumătate din fantasme, jumătate dintr-un imaginar cultural balcanic, prelungind astfel reprezentările obișnuite ale lumii într-un joc al realităților suprapuse, opac-transparente, mereu înșelătoare. Ea creează o mitologie sui-generis a erosului, cu pasiuni fatale, și a unui spațiu bucureștean fanariot, în jurul Gorganilor și la marginea pădurii Cotroceni.

Homeric
Doina Ruști
în Observator cultural, nr. 993
31-10-2019
Doina Ruști regizează totul în stilul ei de a releva centrul acțiunii prin construcția romanului într-un joc al timpului povestit. Cele patru părți ale structurii românești sînt ordonate în funcție de timpul întîmplării: prezent și trecut, escortate la început de o prezentare a personajelor focale, iar la final, de „Povestea mea”. Ultima fiind o confesiune a autorului, narator nevăzut și fără nume, ca o clauzulă originală, de o remarcabilă fluență narativă.
Homeric
Doina Ruști
pe mediafax.ro
18-10-2019

Cel mai recent volum al ei (Homeric) e o carte superbă care, după ce înaintează cu lentoare, își acaparează și copleșește cititorul, asemenea unui șarpe fantastic. Aparent, un roman care se petrece în lumea fanarioților, dar fără determinări istorice precise, este mult mai înșelător decît celelalte titluri, pentru că descrie stări și sentimente care nu țin de o epocă anume. O iubire într-o lume nesigură. Locuri, obiceiuri descrise cu o minuție și autenticitate uimitoare, forță a imaginației, amestec de realism și magic atît de convingător, încît de la un moment încolo cititorul este încredințat că lumea nu poate fi decît așa cum o descrie Doina Ruști, care sub aparența unei povești cantonate într-o anumită epocă și un anumit timp istoric, vorbește despre sentimente eterne.

1/2865