Dosar de presa

1/2974
Ultimii copii din Tokio
Yoko Tawada
în Suplimentul de cultură, nr. 692
06-07-2020

Cartea Ultimii copii din Tokio spune lucruri importante despre fragilitatea naturii umane, despre fragilitatea naturii, despre mișcările de pendul ale istoriei, despre tehnologie și un viitor în care nimic nu ar trebui să fie de mirare, nici măcar o întoarcere în timp de o mie de ani, răsturnarea valorilor, dispariția cuvîntului mamă, devenit inadecvat, învechit, inutil.

Ultimii copii din Tokio este o carte care pare transparentă, în timp ce ascunde adîncimi care nu se sfîrșesc. Iar dumneavoastră, doamnă Yoko Tawada, sînteți, și sper să îmi îngăduiți adjectivul, cea mai kafkiană scriitoare pe care am citit-o în secolul XXI.

Sexualitate și societate. Istorie, religie şi literatură (Ediția a II-a. Revăzută, adăugită şi ilustrată)
Andrei Oișteanu
Orizzonti Culturali Italo-Romeni
06-07-2020
Publicăm fragmentul „Homosexualitate, înnăscută sau dobândită” din volumul Sexualitate și societate. Istorie, religie și literatură de Andrei Oișteanu, Editura Polirom, Iași, 2016 (ediţia a II-a, 2018). Este a treia dintr-o serie de traduceri a unor fragmente din acest volum, realizate din dorința de a face cunoscute specialiștilor și nu numai geniul unui scriitor și o operă aparte, care nu are încă o ediție italiană.
Cișmigienii
Eugen Cadaru
în Cațavencii
06-07-2020

(...) marea ciudățenie a Cișmigienilor e că, pe măsură ce pătrunzi în această lume care nu există, în loc să faci un pas înapoi, ca omul care știe cum stau lucrurile, te afunzi în ea ca într-un vis despre care știi că e vis, dar ți se pare atît de frumos încît îți dorești să țină cît mai mult.

Elogiul mersului
Shane O'Mara
pe scena9.ro
06-07-2020

Beneficiile mersului, cum mergem (mecanismele), mersul prin metropolă, mersul ca balsam pentru corp și creier, mersul creativ & mersul social sînt cîteva dintre temele pe care le abordează O’Mara aici. Apărută în 2019 în UK, cartea pare să fie cu atît mai relevantă în vara lui 2020, după cîteva luni de izolare, în care mersul a lipsit din viața multora dintre noi. Dar, așa cum reiese și din acest volum, mersul nu e doar o formă de libertate, ci și o soluție la îndemînă pentru a fi mai fericiți și mai sănătoși.

Lenin. O biografie
Robert Service
pe lapunkt.ro
06-07-2020

Lucrarea de față (...) păstrează structura firească a unei biografii, debutînd cu informații și referiri privind nașterea, copilăria, adolescența și tinerețea lui Lenin. Preocuparea autorului pentru arborele genealogic al lui Lenin oferă prilejul conturării detaliate a familiilor Ulianov (din clasa de mijloc a societății din Astrahan) și Blank (bunicul dinspre tată al mamei lui Lenin, Moșko Blank, era un comerciant evreu), din care proveneau părinții viitorului revoluționar bolșevic. (...)

Lucrarea reunește, de asemenea, numeroase fotografii și ilustrații, inclusiv caricaturi și facsimile relevante din etape diferite ale vieții lui Lenin. Totodată, inserarea de hărți conținînd rutele călătoriilor externe ale lui Lenin, el însuși un veritabil globetrotter al începutului de secol al XX-lea, întregește tabloul biografic al viitorului revoluționar. Secțiunea finală, intitulată Lenin – Viața de apoi, include unele date sugestive cu privire la ecoul personalității lui Lenin în Rusia de azi, sondajele de opinie probînd faptul că acesta rămîne, în ochii societății ruse, unul din cei mai populari conducători din istorie.

1/2974