Dosar de presa

1/2860
Lizoanca (ediţia a II-a adăugită, de buzunar)
Doina Ruști
radiocluj.ro
16-09-2019

„Un maraton de povești triste, cu personaje din lumea satului contemporan, creionate cu forță și măiestrie. Stilul Doinei Ruști convinge cititorul de talentul incontestabil al scriiturii sale.”

Dincoace și dincolo de tunel. 1945
Mariana Gorczyca
pe agentiadecarte.ro
22-08-2019

Dincoace și dincolo de tunel”(Polirom, 2019) este cea mai sumbră carte a Marianei Gorczyca. Gravitatea subiectului (din lămuririle postfeței, o obsesie veche a autoarei) cuprinde suprafețe empatice mari: tulbură, înduioșează, revoltă, doare…

Romanul (re)deschide tunelul unui episod de istorie cruntă: deportarea sașilor din Transilvania, în perioada stalinistă. Dincoace și dincolo de el – destine mutilate. Dor și grijă pînă la sfîșieri de suflet. Muncă istovitoare. Foamete. Frig siberian. Silnicii inimaginabile. Abrutizare. O suprarealitate demonică, despre care trăitorul de azi mai știe cîte ceva din literatura gulagului.

Într-o astfel de suprarealitate ajunge tînărul Otto Bruckner, alături de alți sași sighișoreni, pentru „vina” de-a fi fost „eligibil”, prin vîrstă și prin etnie, să completeze listele cerute de Kremlin. Acest tînăr cu suflet serafic, martirizat, îi scrie iubitei sale despre ororile din Stalino. Fără încrîncenări, cu forța unui îndrăgostit capabil să înfrunte totul, cu speranțe nealterate de întoarcere.

Ordine și Haos. Mit și magie în cultura tradițională românească
Andrei Oișteanu
în Observator cultural, nr. 983
16-08-2019

Potrivit legendei, labirintul a fost creat de Dedal, la cererea regelui Minos, și avea sarcina de a închide Minotaurul. În locul sîngerosului rod al împerecherii dintre Pasiphae și un taur trimis de zeul Poseidon, în mijlocul Labirintului construit de pictorul Ştefan Pelmuș se află, deloc ascuns, ci scos în evidență prin pete rubinii de culoare, Graalul. Forma aceasta labirintico-spiralată se regăsește, așa cum identifică Andrei Oișteanu în volumul Ordine și Haos. Mit şi magie în cultura tradiţională românească (Polirom, 2013), și în răvașele de leac, în descîntecele-talisman din Oltenia secolului al XIX-lea, împletituri din sînge sau cărbune de desene și semne magice, menite a exorciza demonii bolilor.

Narcotice în cultura română. Istorie, religie și literatură
Andrei Oișteanu
în Argeşul, Piteşti
05-08-2019

Scot din bibliotecă o carte cumpărată mai demult: „Narcotice în cultura română” (Polirom, 2014) a lui Andrei Oişteanu. O carte curajoasă, menită să modifice configuraţia cîtorva capitole din istoria literaturii române. Mai precis, autorul studiază modul în care scriitori români s-au raportat la diferite narcotice şi halucinogene, imaginînd personaje care-şi administrează substanţe stupefiante ori recurgînd direct la substanţe psihedelice ca să-şi stimuleze imaginaţia şi creativitatea. Între alţii, e vorba de Dimitrie Cantemir, Al. Odobescu, Mateiu Caragiale, Emil Cioran, Mircea Eliade, Ion Barbu ş.a. La capitolul 8 din carte, intitulat „Ciubuce, narghilele, tabachere şi chisele”, citesc că toate acestea sînt obiecte provocatoare de „dulce extază” (Nicolae Filimon), de „reverie delicioasă” (Lazăr Şăineanu). Ciubucele boierilor erau păstrate, curăţate, umplute şi aprinse cu grijă de ciubuccii care erau generos răsplătiţi. De aici şi sensul figurat al termenului „ciubuc”, de „cîştig suplimentar, bacşiş”.

 

În apele facerii
Carmen Firan
pe tribuna-magazine.com
31-07-2019

Scriitura ei e un act artistic remarcabil: într-un univers cețos în care e greu să zărești lumina autentică, să împrumuți voci și perspective și să le așezi sistematic într-o desfășurare filmică a viselor nu este la îndemîna oricui. Împovărătoarele libertăți individuale, împovărătoarele ipostaze ale însoțirii anilor, întîmplărilor, permit ca fundamentul arhitecturii romanești să se afunde în abisurile suprarealiste în care, îngemănate, cămila, cerbul sau vaporul populează minți, personaje, existențe, într-un oraș care a pierdut calitatea de agora. Singurul antierou în adevăratul sens al cuvîntului devine orașul, expresie a unei societăți a însingurărilor și însinguraților.

1/2860