40% REDUCERE pentru PSIHOLOGIE și ȘTIINȚELE EDUCAȚIEI
Managementul programelor de formare continuă a cadrelor didactice. Ghid practic
Mușata-Dacia Bocoș, Laura...
26.97 RON
44.95 RON
Educația digitală
Constantin Cucoș, Ion-Ovi...
35.97 RON
59.95 RON
Analiză și dezvoltare personală. Psihologia autodeterminării
Daniela Ionescu
20.97 RON
34.95 RON
Didactica limbii și literaturii române (ediția 2020)
Emanuela Ilie
23.97 RON
39.95 RON
Didactica matematicii și informaticii pentru învățămîntul primar
Geanina Havârneanu
23.97 RON
39.95 RON
Educația adulților. Baze teoretice și repere practice (ediția a II-a revăzută şi adăugită)
Ramona Paloș, Simona Sava
29.97 RON
49.95 RON
Introducere în știința politică (ediția a III-a, revăzută)
Cristian Preda
23.97 RON
39.95 RON
Autonomia copilului de vârstă mică. Repere pedagogice
Genoveva Farcaş
20.97 RON
34.95 RON
Pedagogia învățământului primar și preșcolar. Vol. II
Ion-Ovidiu Pânișoară, Mar...
29.97 RON
49.95 RON
Pedagogia învățământului primar și preșcolar. Vol. I
Ion-Ovidiu Pânișoară, Mar...
41.97 RON
69.95 RON
Neurodidactica învățării și psihologia cognitivă. Ipoteze. Conexiuni. Mecanisme
Ioan Neacșu
20.97 RON
34.95 RON
Cum gândim în viața de zi cu zi
Ștefan Boncu, Andrei Holm...
32.97 RON
54.95 RON
Intervenții psihologice în școală. Manualul consilierului școlar
Violeta Enea
35.97 RON
59.95 RON
Psihologie militară (ediția a II-a revăzută și adăugită)
Marian Popa
26.97 RON
44.95 RON
Educația incluzivă. Ghid metodologic
Alois Gherguț, Luciana Fr...
26.97 RON
44.95 RON
Conflictul interpersonal. Prevenire, rezolvare și diminuarea efectelor (ediţia a II-a, revăzută și adăugită)
Ana Stoica-Constantin
20.97 RON
34.95 RON
Educația la Centenar. Idei. Instituții. Personalități
Ioan Neacșu, Laurenţiu Şo...
29.97 RON
49.95 RON
Psihologia socială și dinamica personalității
Alin Gavreliuc
31.77 RON
52.95 RON
Managementul instituţiilor şi serviciilor pentru persoane cu cerinţe speciale
Alois Gherguț
20.97 RON
34.95 RON
Psihologia educației. Fundamente. Procese. Mecanisme. Aplicaţii
Ioan Neacșu
29.97 RON
49.95 RON
Înțelegerea textelor și ariile curriculare
Mark W. Conley
29.97 RON
49.95 RON
Istoria pedagogiei. Idei și doctrine pedagogice fundamentale (ediţia 2017)
Constantin Cucoș
23.97 RON
39.95 RON
Evaluarea psihologică. Manualul psihologului clinician
Ion Dafinoiu, Violeta Ene...
44.97 RON
74.95 RON
Integrarea curriculară şi dezvoltarea capacităţilor cognitive
Anca Popovici Borzea
17.97 RON
29.95 RON
Ghidul profesorului
Ion-Ovidiu Pânișoară
20.97 RON
34.95 RON
Tratat de psihologie pozitivă
Daniel David, Aurora Szen...
23.97 RON
39.95 RON
Pedagogie. Provocări şi dileme privind şcoala şi profesia didactică
Emil Păun
20.97 RON
34.95 RON
Educaţia. Reîntemeieri, dinamici, prefigurări
Constantin Cucoș
20.97 RON
34.95 RON
Tratat de psihoterapii cognitive și comportamentale (ediţia a III-a revăzută şi adăugită)
Daniel David
28.77 RON
47.95 RON
Învăţarea prin proiecte. Ghid pentru profesori
Cătălina Ulrich
23.97 RON
39.95 RON
Educaţia specială. Ghid metodologic
Alois Gherguț, Luciana Fr...
26.97 RON
44.95 RON
Psihologia sportului. Maximizarea performanţei sportive
Radu Predoiu
20.97 RON
34.95 RON
Didactica predării informaticii
Cristian Masalagiu, Ioan ...
22.17 RON
36.95 RON
Relațiile intime. Atracție interpersonală și conviețuire în cuplu
Ștefan Boncu, Maria Nicol...
26.97 RON
44.95 RON
Copilăria și adolescența. Provocări actuale în psihologia educației și dezvoltării
Dorina Sălăvăstru, George...
26.97 RON
44.95 RON
Psihosociologie aplicată. Publicitatea
Septimiu Chelcea
35.97 RON
59.95 RON
Managementul resurselor umane (ediţia a III-a revăzută şi adăugită)
Ion-Ovidiu Pânișoară, Geo...
23.97 RON
39.95 RON
Autismul. Teorie și intervenție educațională (ediția 2016)
Theo Peeters
20.97 RON
34.95 RON
Dezvoltarea copilului și educația timpurie
Liliana Stan
22.77 RON
37.95 RON
Educația incluzivă și pedagogia diversității
Alois Gherguț
17.97 RON
29.95 RON
Profesorul de succes. 59 de principii de pedagogie practică
Ion-Ovidiu Pânișoară
20.97 RON
34.95 RON
Introducere în psihologie (ediţia a III-a)
Mielu Zlate
26.97 RON
44.95 RON
Manual de psihologia dezvoltarii. O abordare psihodinamică
Florinda Golu
26.97 RON
44.95 RON
Psihologia riscului
Grigore Havârneanu, Corne...
20.2 RON
33.67 RON
Comunicarea eficientă. Metode de interacțiune educațională (ediția a IV-a revăzută și adaugită)
Ion-Ovidiu Pânișoară
32.97 RON
54.95 RON
Leadership și management educațional. Teorii și practici actuale
Tony Bush
17.97 RON
29.95 RON
Psihopedagogie specială. Modele de evaluare și intervenție
Adrian Roșan
32.97 RON
54.95 RON
Metode și tehnici de învățare eficientă. Fundamente și practici de succes
Ioan Neacșu
26.97 RON
44.95 RON
Pedagogie (ediţia a III-a revăzută şi adăugită)
Constantin Cucoș
34.17 RON
56.95 RON
Psihologia traumei
Maria Nicoleta Turliuc, C...
20.97 RON
34.95 RON
Educația estetică
Constantin Cucoș
17.31 RON
28.85 RON
Pedagogia preșcolarității și școlarității mici
Liliana Stan
20.97 RON
34.95 RON
Psihologie socială clinică
Ion Dafinoiu, Ștefan Bonc...
25.98 RON
43.3 RON
Psihosociologie școlară
Ștefan Boncu, Ciprian Ceo...
17.97 RON
29.95 RON
Sinteze de psihopedagogie specială. Ghid pentru concursuri și examene de obținere a gradelor didactice
Alois Gherguț
32.97 RON
54.95 RON
Instruirea interactivă
Mușata-Dacia Bocoș
23.97 RON
39.95 RON
Pregătirea și realizarea evaluării psihologice individuale: norme, metodologie și proceduri
Ticu Constantin
17.97 RON
29.95 RON
Metoda interviului în psihologia organizațională și a resurselor umane
Mihai Aniței, Mihaela Chr...
23.97 RON
39.95 RON
Statistici multivariate aplicate în psihologie
Marian Popa
17.97 RON
29.95 RON
Psihopedagogie pentru examenele de definitivare și grade didactice (ediția a III-a)
Constantin Cucoș
37.77 RON
62.95 RON
Psihologia adolescenţei. Manualul Blackwell
Gerald R. Adams, Michael ...
23.97 RON
39.95 RON
83 de jocuri psihologice pentru animarea grupurilor
Sabina Maneș
17.97 RON
29.95 RON
Pregătirea psihopedagogică. Manual pentru definitivat și gradul didactic II
Romiță B. Iucu, Ioan Neac...
32.97 RON
54.95 RON
Consiliere psihopedagogică. Baze teoretice și sugestii practice (ediţia a II-a revăzută şi adăugită)
Ion Al. Dumitru
21.35 RON
35.59 RON
Psihologia comunicării în grupuri
Gilles Amado, Andre Guitt...
17.31 RON
28.85 RON
Psihologie experimentală
Mihai Aniței
23.97 RON
39.95 RON
Management general și strategic în educație. Ghid practic
Alois Gherguț
20.97 RON
34.95 RON
Psihologia manipulării și a supunerii
Nicolas Guéguen
23.97 RON
39.95 RON
Tratat de teoria cercetării științifice (ediţia a II-a revăzută şi adăugită)
Constantin Enăchescu
11.53 RON
19.22 RON
Tulburările limbajului scris-citit
Georgeta Burlea
17.05 RON
28.42 RON
Leadership și management
Mielu Zlate
15.58 RON
25.96 RON
Psihologia educației
Dorina Sălăvăstru
22.77 RON
37.95 RON
Organizații și comportament organizațional
Mihaela Vlăsceanu
17.31 RON
28.85 RON
Statistica aplicată în psihologie
Valentin Clocotici, Aurel...
17.31 RON
28.85 RON
Psihologie școlară
Andrei Cosmovici, Luminiț...
20.2 RON
33.67 RON